S prvim marcem so se odprla vrata igralnice Medvedki, v katero so pogumno vstopili najmlajši otroci. Skupaj se veliko igramo, pojemo, telovadimo in hodimo na sprehode z našim »avtobusom«. Komaj čakamo, da se nam pridružijo še ostali malčki. Z veseljem jih bomo spoznali in jim pokazali, kaj vse delamo v vrtcu.

Vzgojiteljici Lara in Sabina