Enota Tabor

Gorenjska cesta 1a

1370 Logatec

tel.: 01 7590 414 – predšolski oddelki
tel.: 01 7590 413 – jaslični oddelki

V enoti Tabor imamo 10 oddelkov – skupin otrok,
v starosti  1 do 6 let.

Enota Tabor je bila na novo zgrajena ob Osnovni šoli Tabor leta 1999. Ob zgradbi vrtca je dobro urejeno igrišče, ki otrokom omogoča veliko bivanja in gibanja na svežem zraku ter izvajanje različnih gibalnih in športnih aktivnosti. Okolica vrtca ponuja otrokom in zaposlenim veliko zelenih površin, gozdov in sprehajalnih poti, kar se uporablja za učenje bivanja in sožitja z naravo.  Z uporabo otroških vozičkov je narava dosegljiva tudi otrokom, ki še ne hodijo.  Otroci za športne aktivnosti koristijo večnamensko dvorano v Kulturnem domu Tabor, ki je pripojena osnovni šoli in skozi katero otroci vanjo tudi dostopajo. Ravno tako se za gibalne aktivnosti otrok uporablja asfalt pred zgradbo enote Tabor. Enota ima razdelilno kuhinjo, v kateri se razdeljuje hrana, pripeljano iz kuhinje enote Pod Košem.

Trenutni poslovni čas vrtca: 5.30 – 17.00